Language: En :: Ru
 

PlotCalc

Funkcie PlotCalc

Stiahnite si PlotCalc 2024.07.12

Kúpiť PlotCalc

Aktivovať PlotCalc

Technická podpora

PlotCalc je určený pre návrhárov, ktorí sa zaoberajú rezaním na plotri a prípravou rozloženia návrhu, program je vložený do programu CorelDraw. PlotCalc je nepostrádateľný nástroj pre návrhárov rozloženia.

ZADARMO
Voľný režim umožňuje používať väčšinu funkcií programu PlotCalc: výstup rezu, triedenie, meranie dĺžky krivky, meranie plochy obrázka, schému v mierke, vyhľadávanie priesečníkov; a príležitostne, po dobu 2 hodín, umožňuje používať funkciu rezania materiálu a urýchľovač vzorkovania filmu. V sobotu a v nedeľu sú všetky akcie BEZPLATNÉ, bez obmedzenia.
PROSÍM

Po aktivácii vám PlotCalc umožní používať strihanie filmu a akcelerátor bez akýchkoľvek obmedzení.PlotCalc, hlavné funkcie

Kompaktné umiestnenie grafických obrázkov na hárku (na páske)

Hlavnou funkciou programu PlotCalc je automatické umiestnenie tvarov na hárok. Táto úloha je zvyčajne časovo veľmi náročná aj pre skúseného dizajnéra a ten musí sám nájsť najlepšie umiestnenie. PlotCalc dokáže optimálne umiestniť stovky alebo dokonca tisíce tvarov len za niekoľko sekúnd kliknutím na tlačidlo. Táto funkcia nielen šetrí čas, ale aj znižuje spotrebu materiálu. Môžete si vyskúšať prácu s programom, na to choďte na Download a stiahnite si program, ak máte záujem vidieť príklady umiestnenia figúr, pozrite si Snímky obrazovky. Upozorňujeme, že po stiahnutí programu ho musíte aktivovať, inak bude funkcia optimálneho umiestnenia časovo obmedzená. Detail...

Urýchlenie odstraňovania prebytočnej fólie okolo rezaných tvarov

Pomáha rýchlo a účinne odstrániť prebytočnú fóliu okolo rezaných prvkov bez chýb. Funkcia rozdelí mapu rezu na zóny pridaním čiar tak, aby bol každý prvok rozdelený na polovicu. Je to veľmi užitočné najmä pri výbere prebytočnej pásky okolo malých textov, ktoré sú najviac náchylné na náhodné chyby, napríklad pri prebytočnej páske môžete omylom vytiahnuť bodku alebo čiarku, ale použitím tejto funkcie sa pravdepodobnosť chyby zníži na nulu a navyše skrátite čas, ktorý strávite. Detail...

Meranie dĺžky zakrivených čiar v programe CorelDraw

Funkcia umožňuje vypočítať celkovú dĺžku zakrivených čiar pre vybrané tvary v programe CorelDraw. Táto funkcia je veľmi užitočná napríklad pri výpočte nákladov na rez. Priamo sumarizuje všetky Bézierove krivky bez toho, aby ich transformoval na súbor krátkych priamych úsečiek, čím vám poskytuje absolútnu presnosť. Zároveň pomáha vypočítať náklady na rezanie s prihliadnutím na cenu za meter a percentuálnu zľavu na príplatok. Funkcia funguje bez obmedzení aj bez aktivácie softvéru. Detail...

Výstup do plotra z programu CorelDraw a optimalizácia sekvencie rezania

Pripraví grafické prvky pre plotter: odstráni výplň, prevedie všetky tvary na krivky, po rezaní program označí už rezané tvary, čo umožňuje rýchlu orientáciu v následnom výstupe rezu, ktoré prvky sú už rezané a ktoré ešte nie. Tým sa optimalizuje aj postupnosť rezania (horizontálne/vertikálne) Detaily....

Vytváranie diagramov v mierke

Umožňuje vytvoriť schému vybraného rozloženia v bežne používanej mierke (1:1,1:2,1:5,1:10,...) tak, aby sa schéma zmestila na hárok A4, pričom v prípade potreby sa schéma otočí o 90 stupňov, keď umožňuje zobrazenie schémy vo väčšej mierke. Detail...

 

© 2004-2024 Evgen Zherelii